Begynn å spare i fond

Prøver du å spare, men får det ikke helt til? Da kan du prøve sparing i fond. Mange småsparere benytter seg av fond som spareform. Dette er en form for langsiktig sparing der du inngår en fast spareavtale i aksjefond. Spareavtalen gir struktur på sparingen og passer den økonomiske situasjonen til de fleste av oss.

Vær oppmerksom på at aksjetrading og langsiktig aksjefondssparing ikke er det samme. Aksjetrading baseres på kortsiktige aksjekurser med hensikt å kjøpe på bunn og selge på topp, mens aksjefondsparing har en mer langsiktig horisont flere år frem i tid. Dette er en trygg spareform der du sitter lenge på plasseringene dine, og investerer i den grunnliggende verdiskapningen i et selskap. Sannsynligheten for å gjøre suksess med kortsiktig aksjetrading er liten, mens langsiktig aksjefondsparing gir god avkastning i det lange løp. Banken du bruker kan gi deg veiledning i forbindelse med sparing i fond. Det er også mye informasjon å finne på nett om sparing i fond.