Ulike typer lån

Banker og finansinstitusjoner tilbyr flere typer lån. Hvorvidt et lån blir innvilger, avhenger av lånets størrelse, kundens behov og hvilken sikkerhet han kan stille.

Forbrukslån

Forbrukslån er en type lån du kan søke om når du trenger penger raskt til et bestemt formål. Her stilles ikke bolig som sikkerhet. At du har fast jobb er som regel nok til at banken kan gi deg et forbrukslån i en størrelse de ser du kan betjene. Rentene på et slikt lån er høyere enn på boliglån.

Boliglån

Det ligger i navnet. Lånet brukes til å finansiere bolig. I og med at du stiller bolig som sikkerhet, får du her veldig gunstige renter.

Kredittkort

I tillegg til forbrukslån er et kredittkort en kortsiktig løsning dersom du trenger penger raskt. Kredittkortet har en øvre grense på hvor mye du kan bruke. Rentene på kredittkort er ganske høye, men klarer du å betale tilbake beløpet i løpet av kort tid så unngår du som regel gebyrer og dyre renter.

Studielån

Norske studenter kan søke om statlig støtte under studietiden i form av studielån. Dette er et svært gunstig lån med spesielt gunstig rentebelastning. Mange sitter med studielånene sine nesten hele livet, da man ikke taper noe på å ha det stående.